Pieke vaan st. pieter

Tekst: 
Jos van Herpen
Muziek: 
Sebastian/Sebastian/Michaele - 'Gigi la moroso'
Artiest: 
Ziesjoem!
Album: 
De Maon - Marlstone Recordings CDL 2526
Plaats: 
Maastricht

zeet geer allemaol hij
zeet geer allemaol blij
daan luuster good nao wat iech noe verhaol
't is allemaol woer
spits eur oug en eur oer
iech zing 't uuch in klaor mestreechter taol

'ne vent oet ei stök
trof iech aon de aw brök
heer keek miech aon en iech waor op slaag verleef
ziene moond is zoe groet
meh zie hart kin gei koed
vaanaof dee daag waor miene hartedeef

meh tot mie groet verdreet
op water doug heer neet

da's miene pieke vaan sint pieter
dèks 'ne sjat meh miestal 'ne sodemieter
pieke vaan sint pieter
altied present in eder tent
good veur mie es eine liter
bekind door gans 't land es hèllewieg
bemind es groete hartedeef vaan miech

orelaank aon 't roer
orelaank op de loer
mèt verekieker hoeg in 't kreijenès
kump e sjeep daan langszij
krijg 't pie op zien preij
gevaarlek wie 'ne groete heijevès

mèt 't mets in de moond
mèt de ouge zoe roond
de stupe jaog heer ederein op 't liefe
en daan doort 't neet lang
want daan weure ze bang
sjevraoje op de preij zoe stoon ze stief

ze geve allemaol
hun ganse kappitaol

meh op zekere daag
mèt e stök in de kraag
de ganse veurraod rum had 'r in de maog
heer stoont hoeg in de mas
had ziech neet zoe good vas
'ch zeen nog dat zieleg huipke wat dao laog

erme sjattepie
waor dao beinao neet mie
tot op 't vasteland hoort me zie geklaog
twintig ribbe gekneus
en 'n hiel dikke neus
ach maonde laog 'r in de kraankebaog
meh wat e groet gelök
goddaank heer is weer trök!