Poate, poate, poate

Tekst: 
Hein Weijers & Hein Claessen
Muziek: 
Hein Weijers & Hein Claessen
Plaats: 
Treebeek

Refrein:
Poate, poate, poate haet weer zin.
Doch ut graas da noe mer om,
en zit dich èrpel d'rin.

Mien mam, die how de pan vol riesz, och wat viesz.
Ut woar zoew jiekere daag weer priesz, wir stikke in de riesz.
De riesz zit hie, de riesz zit doa, d'rom loat os poate goa.

Mien pap, dè how un frietepan, mit pang-hang.
Mer in die pan wol hè geen hang, mer friete, zoe elang.(gebaar)
Geen friete hie, geen friete doa, d'rom loat os poate goa.

Ich woar noch jonk, ich woar nog fit, ich hub geschpit.
Ut vool neet mit, ich hub geschwit, noe zit ich mit der schpit.
Der schpit zit hie, der schpit zit doa, ich loat uch poate goa.