Polonaise

Tekst: 
Frans Stollman
Muziek: 
Peter Bartholomé
Artiest: 
De Martino's
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2001

Refrein:
Kóm , maach mit miech d'r polonaise
mit d'r kwetsjbül durch d'r volle zaal
Los ós noen alles ins verjèse
Aod of jónk dat is doch jans ejaal
Kóm, pak miech vas, en los mar joa
Den de sjtiemmoeng die is doa... Alles nog ins!

I jen sjoeël hant vier ós al jekankd
Doe woars e meëdsje, sjun en bijderhank
Woar jet tse sjpringe, woars-te doa
Iech als jong, koam diech dan hingernoa...

Leefs-te kink iech wool diech ummer han
Doe pakkets diech inne angere man
Zoeë is 't leëve, dat is ejaal
Kóm trek mit miech noen durch d'r volle zaal...