Proem sjiek

Tekst: 
J. Hendriks
Muziek: 
J. Innemee
Artiest: 
Carboon
Album: 
Witste nog, koempel... - Killroy 16919

Refrein:
Sjiek, sjiek - Proemesjiek
Loat de breuj mar zauwele
Proem sjiek - Et bakke diek
'n Koempelmoel mot knauwele

Gans deep ongeniggeneëd motste wirke wie e peëd
in die wermde en deë sjtöb driënt de keef zich in 'ne knup
Ing knoakedruuëg vussjemoel krieste ongeniggen koel
went d'r koempel neet op tied in e sappig pruumke biet

Refrein

Preufste vuur de iëjste kier, kunt d'r zjweet dich vuur d'r sjtier
weëdste geël en greun en blauw, motste gubbele in d'r zauw
Gekke jong, sjtel dich nit aan, knauwel durch, dan wenste draa
reupt d'r ouwe heujer koad en dat is d'r betste road

Refrein

't Zuut genau oet wie lakrits wenste nog nit beëter wits
mar eemoal htnge in d'r 'monk driënt opneuj d'r maag zich ronk
't Liekt 'tzelfde wie gedeks, mar wenste 'm in d'r cognac leks
in cognac, schnaps of brandewien, och, dan sjmakt dat pruumke fien

Refrein

't Sap dat lupt langs dieng kin en druupelt dich d'r hammer in
sjpeujste 'm och nog op d'r pin dan kriet d'r hammer neuje zin
Zelfs deë bïkkelhèlle koal weekt wie pratsj nao zoë ing sjtroal
d'r Sjieke Wielie hauw geliek: de proem regeert et koempelriek!

Refrein