Rebbiedebbie

Tekst: 
G. Prickaerts
Muziek: 
W. Eltink
Artiest: 
Susan Hanssen
Album: 
Klumpkes Blumkes - ' Zinge kinste uëveral'
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1998

Refrein:
D'r RebbieDebbieSamba, deë makt get in dich los.
D'r RebbieDebbieSamba, is ee, twië, drei, gekos.
Doch effe mit dan kinst'm al, d'r samba van de carnaval.

As ganse groëte zjwerme, mit samba zich umerme,
dan is 't ing famielieje, die danst wie in Brazielieje.

Ze hosse en ze danse, ze sjpringe en ze sjanse,
ze howe mit de erm en bee, ja, alles is huuj ram durchee.

D'r samba, deë gans good is, deë sjokkelt dich 't blood ins.
D'r samba is d'r dans deë mot, want angesj kunste veül tekot ...