Salsa

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Roda Zengere
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2003

Auwwieë, dat woare mien tsieëne
Auwwieë, dat woare mien tsieëne
Kiek oes de ungesjte zunt de mieng,
Nuus wie bloa vlekke die iech van deë salsa krien

Ee tswai doe móts liere tselle
Drei veer, jeweun blieve helle
Nè wa, alwerm damewaal;
Jeliech kans doe miech bringe noa 't sjpetaal

Ze zage danse wuur
Plezeer vuur allebei
Iech dóch 't vur
't Is dóch nuus derbij
Vier krient ing kluur
En sjwungele mit de bee
Salsa, joa deë salsa
Bringt ós kótter bijee

Ojee mit de bee
Salsa jeet ezoeë, maat jidderinne vroeë
Ojee mit de bee
Dan broechs-te mit de erm nuus mieë tse doeë

Auwieë, doe móts diech drieëne
Auwieë, jeliech de vus bieëne
Kiek oes iech bin al kapot
Òch al huits-te wie nog nie mit de vót

Ee tswai, iech zal 't noeëts liere
Drei veer, nit noa hóngede kiere
Nè wa iech zets miech derbij
Joa, iech veul al dat hoepse an de knei