Sint servaaslied

Plaats: 
Maastricht

Refrein:
O, Sint Servatius
Beschermer van Maastricht
Bewaar in dit gewest
Het heil door U gesticht,
Bewaar in dit gewest
Het heil door U gesticht.

Komt laat ons een loflied zingen
Sint Servatius ter eer
Dien wij waarlijk mogen noemen
Bloedverwant van Onzen Heer.

Christus roept hem op naar Tongeren
Uit een vergelegen land.
Van het altaar geeft Gods engel
Hem de kromstaf in de hand.

Wonderen zonder tal verg'zellen
Hem op zijne pelgrimsbaan
Hij vergaart ontelbare scharen
Onder Christus' legervaan

Rome zag hem biddend, wenend
Neergeknield bij Petrus' graf
Waar tot onderpand van liefde
Petrus hem de sleutels gaf.

Engelen zingen bij zijn grafsteen
En bewaren zijn gebeent
Zingen dan ook wij zijn glorie
Tot wij met hem zijn vereend.

O Sint Servatius
Besjermer vaan Mestreech
Bewaor in dit gewes
'n dröpke in de fles
Bewaor in dit gewes
'n dröpke in de fles.