Sjöt nog es e pèlske in!

Tekst: 
Ursula en Bert Garnier
Muziek: 
Bob Dylan
Artiest: 
Erwin
Plaats: 
Maastricht

Couplèt 1

Twie naor väöre en eine achteroet.
In de göt, mer och weer gaw d`r oet.
Stupke op en stupke ouch weer aof.
Jong wie kom iech hei noe weer vaanaof?

 

Refrein

Meh iech veul miech good, en iech höb zin…
Sjöt nog es e pèlske in!
La, la, la, la……

 

Couplèt 2

Veur wat zeen iech vaan alles noe toch twie?
En wèlle noe m’n veuj in ins neet mie?
Boerum ligk iech hei laangkoet op de groond?
En dreijt d`n hiele wereld in ’t roond?

 

Refrein

 

Couplèt 3

Mien tong veult sjus wie `ne lere lap!
Iech bin zoe druug, boe vin iech nog `n tap?
Boerum höb iech toch zoene naate jas?
Wee hèlt z’ch dao d`n hielen tied aon vas?

 

Refrein

 

Couplèt 4

Zoe zaat bin iech allang neet mie gewees!
Zoe zaat terök gekoume vaan e fees.
Zoe zaat tot iech nog geine mins mie kin,
Zoe zaat, lekker zaat wie iech noe bin!

 

Refrein
Couplèt 1 herhole... meziek