Sjei oet, bis stèl

Tekst: 
Sjef Duchateau
Muziek: 
F. Morawa / K.H. Nona / P. Steudter / Dabbelju Musikverlag
Artiest: 
Ziesjoem!
Album: 
Noe brant de lamp
Plaats: 
Maastricht

sjei oet, bis stèl, tèl de köp, iech bestèl
sjei oet, bis stèl, dat is beter es ’n pèl

couplèt 1
es iech in de kaffee staon, bin iech soms royaal
dat is neet altied eve good, meh dat is miech egaal
krampe vaan ’t lache, jao dat krijg iech ederskier
iech loer neet in mien portmenee, meh roop wel kier op kier

refrein
sjei oet, bis stèl, tèl de köp, iech bestèl
sjei oet, bis stèl, dat is beter es ’n pèl
sjei oet, bis stèl, kom debij es iech tèl
want es iech miech ammezeer, krijg ederein hei beer
want es iech miech ammezeer, krijg ederein hei beer

couplèt 2
eder week op zoondagmiddag daan is ’t weer pries
hei e präötsje, dao ’n mop, iech weur hei wereldwies
lache dat steit bovenaon, plezeer kint geinen tied
al höb iech gaar gein duite mie, iech roop wel hel en wied

couplèt 3
es iech moot betaole jeh daan höb iech pech
al mien duite die zien daan al lang eweg
daan zègk iech, iech höb noe evekes gein cent
meh mörge kom iech trök en póts de ganse tent