Sjiet-egaal !!

Plaats: 
Merkelbeek

D'r Joep dea wol mit lieske goan,
Dus vroog hea meadje leef
Wils dich uns mit mich sjtappe goan
Kom doen toch estebleef
Ut lieske zei noe loester Joep
Wat heis dich noe gedach ?
De moosj toen heur gezichske zien
Wie Joep toen lachend zei:

Refrein:
Sjietegaal, sjietegaal, of ut neet is of noe waal,
Wen ut waal is mot ver eave nog d'r aan winne
Wen ut neet is mot ver mer weer gans opnuuj beginne
Sjietegaal, sjietegaal, of ut neet is of noe waal.

Mit sjuttefies, biej os in't durp
Wol Joep geer keuning zin
Hea zeij dit jaor sjeet ich 'm aaf
Ziej noe mer 'ns wie ich win
Mer Harie woar, degene dea
Dat joar de keuning woar
D'r Joep zei och; dat boeit mich neet
Kom zing mit mich in koer:

Keem Joep vol sjpanning aan
Loat mich noe mer de hiemel in
Nieks woe ich mich vuur schjaam
D'r Petrus zei: ich kiek waal uns
Of dat waal ellenei klopt
Jan moos toen hel te lache
Niemes kreeg 'm nog gestjopt: