Sjitterend Sjénne

Tekst: 
Raymond Gielen
Artiest: 
Ummer valsj
Plaats: 
Schinnen

Ich kom gèr in Zitterd en laup oppe mert
Cafeekes die kums ze doa tège
En auch in Mestreech woa de cultuur noch bleujt
Vilt zoveul te belève
in Heerle doa vong ich geluk
mer noa ein plaats kom ich ummer truk

Refrein:
Dat is mien Sjènne
mien sjitterend Sjènne
Ben boete zinne
mien sjitterend Sjènne
wil dich beminne
en verder ontginne
dat is mien Sjènne
mien sjitterend Sjènne

Ich weit nog zo good, ut woar in de soos
en doa koam ich dich tège
Doe heis een rooij naas en auge zo blauw
en woars een bietje verlège
Veer sjoenkelden noa os geluk
noa mien en noa erik en truk

En auch de burger dae geit heen en weer
ut Sjöpke kleurt rood, gèl en greun
Pak noe een pilske maak sjpas en plezeer
ut leave dreit völ te sjnel doooor....