Sjlau

Tekst: 
Jean Paulssen
Muziek: 
Guy Hoenen
Artiest: 
Sjlauberger van de Ansel-Sjoeël
Album: 
Plaats: 
Eijgelshoven
Jaartal: 
1996

Refrein:
inne Sjlauberger deë is sjlau
deë wit alles gans genau
en wat heë nit wit dat kriet heë gelieërd
heë hat op de Ansel sjtudieërd

“Merci” dat zeët d’r Fransoeës
ing “box” is ing Ingelsje doeës
inne vots weëd dukker tot sjtorm
en Rimburg dat likt an de Worm
mit de koele is ’t gedoa
ee durpke is Kirkroa
os Egelze is pas ing sjtad
en friete dat sjmakt wie patat.

inne sjoon hat va vuuëre ing naas
de poasj-eier die bringt d’r haas
“lolla rossa”is rossige sjlaat
die weëd verkocht op d’r maat
mit ee brilke kenste good zieë
inne knieën vrit ’t leëfste get klieë
noen breëke vier os nit mieë d’r kop
wat vier nit wete dat zeuëke vier op.