Sjtamele

Tekst: 
J. Janssen & E. Conemans
Muziek: 
H. Eussen
Artiest: 
De Dörpsgekke
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2006

Refrein:
Ich goa sjtamele en zjwete
es ich dich doa noe zieë sjtoa
Mit dat roeëd gesjtriepde peksjke
en die vlechsjkes in 't hoar
Ich verdrink da in dieng oge die ech gluije va plezeer
Kiek ich razel noe alwer
Ich koam dich teëge, doe lachs verleëge
Mè noa d'r vasteloavend kriege vier d'r Zeëge
Vier dónt noe alles same en vier blieve óch bei-ee
Vingse dat, vingse dat gee good idee?

De zate hermenie va Heële kump d'r aa
Vier sjpieële waal get valsj mè ginne sjtuurt zich d'raa
Vier zörge vuur de sjtumming
en vier zörge vuur plezeer
En es vier langs gónt sjoenkelt Heële op en neer
Ich kiek ins noa de ziekank en jóng wat zoog ich doa?
Doa sjtóng 't sjoeënste meëdje
en ich kroog doe ginne oa oa oa oa oaaaaaaam

De zate hermenie va Heële kump wer d'r aa
Ich sjpieël da neet mieë mit mè loop d'r hingeraa
Vier hant noe óch twieë kinger en die zint al joare lid
En mit d'r vasteloavend gónt ze ummer mit
D'r Jan deë sjleet triangel, 't Lies blieës de tromboan
Ich wool dat ich kós mit doeë
mè ich han ja ginne oa oa oa oa oaaaaaam

Ich goa sjtamele en zjwete
es ich dich doa wer zieë sjtoa
Oane teng mè mit rolator
en ee pleksjke um dieng hoar
Doe has sjtaar òp dieng oge,
te vöal hoare in 't gezich
Óndanks dat, leve sjat ich haot va dich!