Sjtumme!

Tekst: 
Paul Münstermann, Leo Keularts
Muziek: 
Paul Münstermann
Artiest: 
Paul & Leo
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2017

Refrein :

Sjtumme, sjtumme
Loat ze dich neet numme
Huur ins wie dat klinke ka
Went de sjtumming sjtumt
Sjtumme, sjtumme
Solo of duet, trio of kwartet
Mit of oane sjtumbiljet

Couplet 1:

Went vier zoeë mit d’r vasteloavend kweële
Da zint de sjtumbeng mieëstal get onvas
Mè went vier in de sjtumming zint gekoame
Da kump ing twieëde sjtum dök good va pas

Knap lestig went de mieëtste sjtumme gelde
‘ne Dirigent kriet doa gries hoare va
Went sjtumme bei de proof neet wille sjtumme
da sjpoeëkt ’t duchtig in d’r opera

Zingt bas, tenor en alt
Da klinkt ’t dat ‘t sjalt

Couplet 2:

De sjtum is allewiel ee mechtig wape
Mit sjtumme weëd al döks d’r toeën gezat
En weëd al ins ing valsje noeët gezonge
Da klink dat toch vöal sjunder óp zie plat

’t Gieët zelfs lü die sjtumme vuur ing Lexit
Of sjtumme óp ee leed va Paul en Lei
Die vinge, weë neet sjtumt, dat deë vuur gek zit
En zinge doa da zelf ee leedje bei

Want mit ing gouwe sjtum
Krient vier d’r tied waal um

Leedje, kabinet
Vuur of teëge get
Mit of oane sjtumbiljet

Hoort bij: