An 't eng van d'r wèg

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
'Weëd wakker' - Marlstone recordings bv CDL9638
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1985

Refrein:
An 't eng van d'r wèg sjiengt de zon,
ejalieg wat vuur sjtroas dat iech in sjlon.
Och al weëd 't plötslieg duuster,
ing hofnoeng bliet besjton:
An 't eng van d'r wèg sjiengt de zon.

Jidder miensj hat aa tsiel vuur oge sjtoa,
dat leufte zie jans leëve hingernoa.
Döks is 't vuur 't jriefe, döks is 't tse wied voet.
Mar doe móts diech nit oes 't veld losse sjloa.

Jidder miensj mós zienne wèg kanne joa,
al sjtüeste ziech d'r kop ram bónk en bloa.
Ins zalle wal bejriefe watte doeë of losse mós,
mar doe móts diech nit oes 't veld losse sjloa.