't ganse joar

Tekst: 
M. Suyk
Muziek: 
M. Suyk
Artiest: 
Óngerein
Album: 
'Hei Hallo' - Studio ARE U Recordings ESC20011102
Plaats: 
Geleen

Refrein:
Kom, doot mit, blief neet sjtoan, want de sjtumming is gans good.
Zit neet sjtil, loat es goan, dat zit os toch in 't blood.
Pak uch vas, op de vloer, denk noe neet aan mörgevreug.
Niks noa hoes, veer goan door, zo maak veer van sjpas 'n deug.

D'n daag geit veul te sjnel veurbie, aan poetse, wirke en zo meër.
Of file rieje in 'n rie, zo geit dat ummer, keer op keer.
En 's-aoves likste veur kapot, keske kieke, tv ach.
Mer auch al veulste dich 's rot, bekiek 't leave mit 'n lach.

Ieësj 's-zondigs mörges noa de kirk en doanoa efkes op bezeuk.
Dan moste 's-moandigs noa 't werk, joa, auch al vingste dat neet leuk.
Sjravel door de ganse weak, dan kump alweer de 's-Zondigsmis.
En hilt pasjtoor dan ziene preak, zo kriegste weer ein leavesles.

Zo goan de moanje sjnel veurbie, joa, soms in veur en teagesjpood.
Tensjlotte keert zich ens d'n tied en zo kump alles toch weer good.
Dus 't moraal van ozze ZANG: Leaf d'n daag, maak dich neet drök.
Dit geldt es motto eëuwe lank, bezorg uchzellef veul gelök.