't is hal dal dei

Plaats: 
Maastricht

Refrein:
't Is hal dal dei in Mestreech ... euveral.
Iech gaon 'm eine geve.
't Is hal dal dei in Mestreech ... euveral.
Noe geiste get beleve.
Mèt mien sjuiftrombon op miene nek,
maak iech eder hermenieke gek.
Pròts, pròts, tètère, iech haol alles oet de kas.
Meh, m'n sjuif, die zit weer vas.

Mèt vastelaovend sjijnt de zon,
es iech kin toete op m'n aw trombon.
Iech veul miech drei daog kampioen,
ouch al klink 't daan neet altied eve sjoen.
Mien ma gaof miech dat mèt de lepel in.
De moos miech numme wie iech bin .....