't haw zo sjoon kènne zeen

Tekst: 
John Smeets
Muziek: 
John Smeets & Gian Prince
Artiest: 
Cyriel Niël
Plaats: 
Sittard

Refrein:
´t Haw zo sjoon kènne zeen, ich haw d´r al veur wille gaeve.
Jao, noe bèn ich oetgeraos, sjtaon ich hiej veur Sinterklaos.
Ich klöppel zout alweier d´r naeve.(2x)

Drie maondj in de optochhal,dao waar mich get oet,
lasje, plekke, sjildere, gezaeg.
Dao woort mit get vrunj ´n klein waegeske geboewd,
lènks en rechs get oppe henj gevaeg.
D´n optoch, dae góng trègke, och, waat leip dae wage fejn.
Mer oppe mert gekómme, veil de ganse kraom inein.

Dónderdigs, petsjke op nao ´t awwieverbal,
maskes euveral woo´ste mer kiks.
Sjanse, klasjeneiere, verkoupe sjaele kal.
Ich dènk, doe sjnaps dich ein en ´t is zo gefiks.
Mer óm ´n oer of twelf sjlouge mich de sjtöpkes door,
zoug ich pas dat ´t eine manskael waar.

Nao get repeteiere, trok v´r mit ós hermenie
blaoze oppe mert veur alle luuj.
Waar ich mich toch greutsj want ich sjpeel eesjte pertie,
gesjteveld en gesjpaord, waar gans in ´t nuuj.
Ich dach nog, bès noe aan de beurt, effe opgelèt,
mer wie ich wou gaon houwe, sjtóng mien tróm nog aan ´t befèt.