't hergötje mot inne winkbuul zië

Tekst: 
R. Dijks
Muziek: 
R.Dijks & J.Kicken
Artiest: 
Klumpkes Blumkes
Album: 
'Vieër make heij d'r blits' - DS / SMH 9606
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 

't Hergötje mot inne Winkbuul zië. wie kan ich 't angesj versjtoa.
't Hergötje mot inne Winkbuul zië. och heë is mit karneval doa.
't Hergötje mot inne Winkbuul zië. d'rum geet alles drei daag zoë good.
't Hergötje mot inne Winkbuul zië. mit richtig Heëlesj blood.

Noe zaag mich toch, mie Heële leef, wat eemes aan dich vingt.
Noe zaag mich toch, mie Heële leef, wat mich och aan dich bingt.
Wat is 't dan, ing hoeëger mach, ing boaveneedsje krach.
Der Hergot mot waal Winkbuul zië. zoeë weeët al gauw gedag.
Der Hergot mot waal Winkbuul zië. weë heij dat neet verwag.

't Hergötje mot inne Winkbuul zië. dat zinge vier mit inne lach.
't Hergötje mot inne Winkbuul zië. heë hat os der wink heij gebrach.
't Hergötje mot inne Winkbuul zië. is dat sjovenistische kaal ?
't Hergötje mot inne Winkbuul zië. vuural mit karneval.