't hiemelpeurtsje

Tekst: 
Jean Kraft
Muziek: 
F.Rademacher
Artiest: 
Beppie Kraft
Album: 
Diech neet.
Plaats: 
Maastricht

Daan zegk iech: roop miech Slivenier, 'ch eeit tot dee get aanders zeet.
Zegk 'm daan ins wee of iech bin, en boe iech höb geleef.
Daan zeet heer: laot die hiel gaw trin, 'ch höb die Limburgers zoe leef.

Refrein:
Laot miech toch binne, laot miech toch trin.
Einmaol in d'n hiemel höb iech miene zin.

Daan kump Slivenier en vraog aon miech, daor in deen hiemelgaank:
Bis tiech wel altied braaf gewees, is dien register blaank.
Iech vraog Slivenier daot e uigkse tow, geer kint dat Limburgs soort.
D'n hiemel heet, zoe wie iech mein, met dat Limburg 'n accoord.

Refrein:
Laot miech toch binne, laot miech toch trin.
Einmaol in d'n hiemel höb iech miene zin.

'ch Weit tots diech oet 't sjoen Limburg kumps, diech höbs e striepke veur.
Wee dao vendan kump, dat weit iech, steit neet lang veur de deur.
Wie iech aon diech zeen höbs diech verstand van lol en gekkereij.
Daorum zègk iech mer eine kier: dao is e peurtjsje, heij opzij.

Refrein:
Zoe kom iech binne, zoe kom iech trin.
Einmaol in d'n hiemel höb iech miene zin.

cd 1994 : Knatsjgek - Marlstone Recordings bv CDL 9438