't Marjensje

Tekst: 
Joep Wetzels
Muziek: 
John Walls
Artiest: 
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 2'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1954

't Marjensje hauw lang jevrijd mit d'r lange Ties.
Mar óp ins koam deë jelijd mit 't noabesj Lies.
't Marjensje sjtong doe tse kriesje vuur deë jekke Ties.
Doch vier wisse wie dat jeet, leef kink verjès die leed.

Refreng:
Marjensje, Marjensje, woa vuur truks doe e pensje ?
Maach doch nit e-zoeë vöal behai, noa de Poasje kunt d'r Mai.
Marjensje, Marjensje, noe trek doch nit zoeë pensje ?
Maach doch jinne behai, 't weëd werm loeter Mai.