't Sjönste vuur miech

Tekst: 
Jos Pauels
Muziek: 
Jos Pauels
Artiest: 
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 2'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1973

Went inne vroagt, wat is 't sjunste óp de welt,
dan zaan iech ing kis vol jeld, ' leefste óngetseld.
Doa bij e meëdsje, wat mie hets-je dan jevilt,
dat is vuur miech 't sjönste op de welt.
Han iech dat alles dan kasseerd,
zaan iech dat meëdsje ónsjeneerd:

Refreng:
Ja, wat han iech diech jezaad,
dats doe 't sjönste bis, 't aller sjönste bis.
Ja, wat han iech diech jezaad,
doe bis 't sjönste wat d'r herjód hat jemaad.