't sjoenste boeremeidske

Plaats: 
Maastricht

En 't sjoenste boeremeidske kos 'nen daalder
'nen daalder, 'nen daalder.
En't sjoenste boeremeidske kos 'nen daalder
'nen daalder kos dat keend.