't Sjunste woad

Tekst: 
S. Eymahl en H. Wijnholdz
Muziek: 
H.Wijnholdz en A.Monsewije
Artiest: 
De Paletti Confetti's
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

Refreng:
Ja, ja, alaaf is ut sjunste woad va Kirchroa,
en 3 daag lank mit bekansjaf an de tieëk joa sjtoa.
Vier zinge, laache, maache vräud, mennieg wiefje weëd jeduit.
Ja, ja, alaaf is ut sjunste woad va Kirchroa.

Der termostaat sjteet fulle pulle, boese is 't kaod.
Dat maat us nieks mieë oes, d'r winter is al aod.
De zon, die sjiengt noe ummer sjterker, 't vrugjoar is bauw doa,
en me ziet, weë noa boese kiekt,
mennieje blom boave de eëd al sjtoa.

Karneval sjteet vuur de duur en doa jeet us hats noa oes.
D'r sjrank weëd opjemaad, d'r kloon deë kunt eroes.
D'r sjmienk weëd och al ajevult, d'r hot is oad en ruit.
Noe noch der kraag, opnui in der maach,
da ziet der kloon werm oes wie nui.