't Sparta-lidsje

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Wen vier sjwats en wies jekleid 't veld op junt,
en ós trui supporters langs 't lijntje sjtunt,
dan zunt vier jelukkig in ós element,
sjpelle wat vier wead zunt, dat zunt vier jewent.

Went vier dan alwurm 't sjpel jewonne hant,
jeave vier ós ongeree vol vruid de hank.
Hant vier ens verloare, deet ós dat nit leed,
wisse dat 't oane nederlaag nit jeet.

Woare vier eng jantse tsiet va hoes en heem,
woa ós trui jauw eesch doa sjtoots an kirch noch sjteet,
dan trukt ós 't heemwieë wurm mit jroeës jeweld,
noa Blieërhei, 't leefste pleatsje van de welt.