't Tsüpje

Tekst: 
P. Amkreutz
Muziek: 
H. Thoren
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1986

Refreng:
Boeëne-tsoep, tsoep, tsoep, is vuur oad en jonk.
't Jieft moeziek doabij en is jezonk.
Mit boeëne-tsoep en vasteloavend is de moeziek jod vertroane.
Danse vuur d'r hik vóts cha cha in 't ronk.

De vasteloavend is werm doa, 't Fieng jeet noa d'r Maat.
't Jeld ziech tute vol mit jreuns, 't weëd ing tsoep jemaad.
Va boeëne, breedloof en sjapeng, dat kunt doa alles drin.
Mit boeëne, boeëne, boeëne-tsoep, doa kriet me richtieje zin.

De vasteloavend is jedoa, 't Fieng hat sjwoare mód.
't Ziet d'r leëje kessel sjtoa en zitst noen op de vót.
Mit boeën, boeëne, boeëne-tsoep, da veult 't werm d'r drang.