't is weer haos sinterklaos

Tekst: 
Frans Boermans
Muziek: 
Wim Roeffen
Plaats: 
Venlo

Efkes nog gedöld, ózze wins wuërt dan vervöld.
D'n boët is neet mièr wièd, hae kump persiès op tièd.
En dan ... jao dan ... dan isse dao, d'n heiligeman.

Refrein:
't Is weer haos, Sinterklaos, dae góje mins kump nów weer gauw.
't Is weer haos, Sinterklaos, zit nów de schoon of klómp maar beej de schouw.
Weej telle daag en de oore aaf, inens zien alle kinder aeve braaf.
Zit nów maar klaor, ziene praos, 't is weer haos, Sinterklaos.

Hebs-te niks gedaon, kums-te good d'r op te staon.
Maar steis-te in zien book, det is dan and're kook.
Want dan ... jao dan ... dan haops-te maar 't beste d'r van.

Wie geej aevel wet, weej benome ós hiël net.
Daorum, heb góje mood, det zit veur ós waal good.
En dan ... jao dan ... dan ried hae ós zoëvuël as maar kan.