't zit in de loóch

Tekst: 
Pe Reivers
Muziek: 
Pe Reivers
Artiest: 
Wiel & Pé Reivers
Plaats: 
Arcen

Refrein:
't Zit in de loóch en me kân 't veule.
't Is 'n virus dât ôs allemaol wer pak.
't Is die vastenaoves-meule,
die ôs alzelaeve wer zô joeksig mâk.
't Griept um ziech hin in ieder daörep of stad.
De werreld drejt alliën um vastenaovend.
drie daag lang leet alles plat.

Ôp ellef-ellef kump 't langzaam ôp.
't Vastenaovesvirus in de kop.
Wörs-se besmet, dân giët 't langzaam graöje,
wies in 't veurjaor, âs de bleumkes wer gaon blaöje.
't Is 'n koorts, die griep vlot um ziech hin.
En middiciéne hebbe dân ok genne zin.

Dât vastenoavesvirus rizzelteert,
in simpelwaeg dât me ziech ammezeert.
En haes-te dât dân eind'lik oétgevônde,
bees-te daormei wies ân aswoensdig vás verbônde.
Âs iederiën daor dân door is gepak,
wört d'r de gánse vastenaovend lol gemâk.