Twie blajer

Tekst: 
Michiel van der Grinten
Muziek: 
Michiel van der Grinten
Artiest: 
Minsekinder

Wie twie blajer in de lóch, weijt de wind ós taegenein.
Maar dan dwarrele weej wiejer, weer wiejer oéterein.
 
Wie twie buuëtjes op de majjem, gaon weej efkes naevenein.
Maar de majjem drief ós auk weer oéterein.
 
Wannier ligge weej same in de have?
Wannier hald ik dich eindelik in mien erm?
 
Refrein: Ik wil mier
Ik hald ut neet mier oét.
Ik blief maar aan dich dinke.
As ik mien auge sloét.
Ik wil mier.
‘Nne nach met dich allein.
Eine kier in ós laeve doén beejein.
 
Jao dae rink um miene vinger, is ein teiken van gelök.
Maar laot det dich neet weerhalde.
Daorum maak ik mich neet drök.
 
Ik krieg vleugels as weej danse.
Wie twie veugel in de nach.
Jao zeg mich, hebbe weej noow neet al lang genóg gewach.
 
Wannier draag ik dich in mien erm nao baove.
Wannier, wannier.