Unne tied terrök

Tekst: 
Jack Wijckmans
Muziek: 
J. Foggerty
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
Tendum - Marlstone 0909103 CD
Plaats: 
Maastricht

't Is noe jaore geleije, boe geit deen tied nao tow,
tot veer in de snie ginge keije. De lief waor kaaijt en blow.

Iech dink wie 't waor en iech dink wie 't is.
Soms pech en soms gelök.
Iech dink nog deks aon deen tied terrök.

De gings aon de deure belle, waors jónk en dachs neet nao.
Op straot kòste kokerelle, e meidske vroog en diech zags 'jao'.

Nao sjaoltied dökterke speule, mèt d'n bèste vriendin.
De verstaoks diech in 'n meule, en speuldes hoesgezin.