Vasteloavend in de trope

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jans Jroees Jewietter' - Marlstone recordings bv CDL9432
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Is vasteloavend in de sjtad, ooo,
dan wil iech voet, iech bin 't zat, ooo.
Hei rent 't bloos, 't sjneit zoejaar, ooo.
Woahen iech jon is zonneklaar, ooo.

Refreng:
Och, wat wuur 't toch sjun, vasteloavend in de trope.
Och, wat wuur 't toch sjun, vasteloavend in de zon.
Iech broechet januus aa tse doeë, inne sjweëjel bin iech zoeë.
Och, wat wuur 't toch sjun, vasteloavend in de zon.

Hei is 't kaod bis ónger noel, ooo.
Hei roetsjt me oes, vilt óp de moel, ooo.
Doa is 't werm, me weëd nog broen, ooo.
Me jieëft 'm langer van katoen, ooo.

Me is evver nit in Kirchroa, ooo.
Me kan doa nit d'r maat óp joa, ooo.
Me ruft olé en nit alaaf, ooo.
Drum blief iech hei, iech hauw nit aaf, ooo.