Veer höbbe doosj

Tekst: 
P. Meijers
Muziek: 
J. Daemen
Artiest: 
2-Pees
Album: 
Plaats: 
Elsloo
Jaartal: 

Veer ginge op vekansie, joa gans noa Griekeland
Doa wauw veer zellef koake, mae dat is aangebrand
Veer zin toen oet goan aete en kreege griekse woosj
Toen höb veer drin gebeete en verrèkte van den doosj

Refrein:
Veer höbbe doosj, doosj, doosj van die boetelènjtse woosj
Doosj, doosj, doosj van die boetelènjtse woosj
Veer höbbe doosj, doosj, doosj van die boetelènjtse woosj
Joa, wat höb veer doosj

Veer koame trùk in Aelse, dat woar op dinsdignach
Dat koam door ein vertraging en woar dus onverwach
Veer wauwe nog gèt aete, geer schjnap dat dat neet koosj
Thoes keek veer in de ieskas: allein salami-woosj

Veer ginge drie daag later, al noa den dikke stein
Doa woar 't erreg druk, veer woare neet allein
Veer kreege gèt te drènke en toen is 't begoosj
Bie eeder glaeske beer, goof dae ein paeperwoosj

Toen koam deraan 't weekend, bie Paul woor veer verwach
Dae woar ôs neet vergaete, dae hauw aan ôs gedach
Hae hauw ein leuke aktie, 't woar zwa of 't moosj
De ganse oavend lank: gratis curry-woosj

't Einde van 't leedje, ich kèn gein woosj mjea zin
Höb velle veur mien auge en zeen doadoor jèl min
De jètste dae mit woosj kump, dae maak ich gans kepot
Ich schjiet mich noe 't board aaf, van mien blwatte vot