Vreuger

Tekst: 
Ede Staal/Paul van Loo
Muziek: 
Ede Staal
Artiest: 
Paul van Loo en Ivo Rosbeek
Album: 
Ede Staal
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2003

Weë kent nit van vreuger e durp of ing sjtad
Die dich inne hiële hoop zeët
Doa sjpiëlde ste es kink in dieng eege kling welt
D'r bekker koam nog mit 't peëd
Vuur d'r inne is ‘t Heële of Kirchroa of Vols
Vuur d'r angere Sjtein of Mestreech
Dinkste da aan de sjtroat woëste doe woëndes
Bringt dat wer gans get teweëg

Vreuger, vreuger, och woë bliet toch deë tied
Noe wiésjte ouwer, wils dieng herinnering nit kwied
't Geluk van dieng jeugd geeste later pas zië
Dus eigelik biste ummer te laat
Mè biste dan urges en ‘t woad "vreuger" vilt
Haste gans get verhale paraat
Doe dronkste nog Ranja en ginne Jus d'Orange
Ing botteram boete op de voes
Mit de vaste dan ootste gaar ginne sjnoep
Mè sjtopdes dat braaf in ‘ng doës

refrein

Ichzelf ben va Heële, van d'r Hekseberg
Vuur keenger doe 't paradies op dees eëd
Vuur goonge noa d'r Muëleberg en woënde doa sjoën
Mieng jeugd woar de muite weëd
V'r voetbalde ummer, VVH woar os club
t Leëve dat kos echt nit sjtuk
“Lenie und Ludwig” die makde muziek
Inne tied van eenvoudig geluk

refrein