Wat vier i heële hant

Tekst: 
P. de Munter
Muziek: 
P. de Munter
Artiest: 
Piet de Munter, Edith Jung-de Munter & Petra Baar
Album: 
'De leedjes 1996' - de Winkbülle CD0196
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1995

Refrein:
Wat vir i Heële hant, dat hant ze nurges angesj.
Wat vir i Heële hant, dat hant vir mer alling.
Dat is der Maatbül op der Maat, dea sjteet doa joare, dach en nach.
En beij der Sjelmetoëre sjteet der Kuëb op wach.
Dat zunt twieë Winkbülle, twieë richtige Winkbülle,
die noë al joarelank in 't hat va Heële sjtunt.
Dat zunt twieë Winkbülle, twieë richtige Winkbülle,
die waade bis de luuj wer richtig sjunkele gunt.

Der Lange Jan, dea is neet mieë, en och de Boerderie.
De ouw Kapel, 't oad Ziekehoes hant veule noeëts gezieë.
En och der Sjtatie, dea moët voet, vir weete al besjeet.
Der Klomp, der Cityrink, der Pluij vergeuje dit alles neet.

Der Oambusj mit zieng Paviljoen, der Sjpieltuin bei der Bruk.
Vir denke aan os Kingertiëd noch duks in sjtilte teruk.
Mea hiel veül sjuns dat is neet mieë, vir motte zuinig zieë,
op alles wat vier noeë noch hant, 't is voët, ut kumt noeëts mieë.