Weëd ins wakker

Tekst: 
Hans Monsuwé
Muziek: 
Huub Keulartz
Artiest: 
't Lank Dreudje
Plaats: 
Ubachsberg
Jaartal: 
2020

Refrein :

Hey, weëd ins wakker
vasteloavend barsjt in alle kluure los
os vrung die zunt gekoame en die viere mit os mit
en doë lieks wèr te sjloape, jong dat gieët 't zich toch nit
sjtank op, en lot dich huure
mit vasteloavend sjteet van alles te gebuure

Doë lieks noch ummer wèr te dreume, mit ram versjloape kop
noë liek ins nit te sokkeseume, leëve jong sjtank toch ins op

Couplet 1:

sjud die veere vaan dich aaf en sjteek deë kop onger d’r kraan
de vasteloavend is begonne dus v’r gunt d’r tegenaan
poets dieng teng en kem dieng hoore
sjpriets get kroam onger gen erm
veuls dich daan wie nuuj geboore
vuur vasteloavend loop viër werm

Couplet 2:

noë sjtees se wèr rechop te dreume, mit hoaf verzoape kop
vèr gunt 't lekker d'r va neume, raap dich zellef effe op
ruste kins se noa esj-goonsdig
da has doë wèr tied genog
vasteloavend is gezellig
moeziek hingt daan in de loch

Brök:
wakker weëde - wakker weëde - opsjtoa - opsjtoa
wakker weëde - wakker weëde - opsjtoa - opsjtoa