Weej gaon nao d'n hemel toe

Tekst: 
Wim Roeffen
Muziek: 
Wim Roeffen
Plaats: 
Venlo

Now môt ik ôg toch ens wat vraoge, det wis ik al altiëd zoë gaer.
As oëts ôzzen tiëd is gevlaoge, wao gaon weej dan eigelik haer ?
En eine zag: 'Beste man, dao weite weej alles van'.

Refrein:
Weej gaon nao d'n hemel toe, nao al die Venlonaere,
die ôs zien veurgegaon nao 't hemels paradiës.
Wie die met die ingelkes, zich kinne amusaere.
Zeej hebbe de grutste lol en lache zich de miës.
En as dan Petrus vrueg: 'Wilt emus nog waat drinke ?'
Dan rup de gansen bubs: 'Jao, schöd nog maar ens in'.
Weej gaon nao d'n hemel toe, maar môtte ôs bedinke:
Weer truuk nao Venlo toe, det zit d'r neet miër in.

Weej kinne d'r ôs op verlaote, veur ôs steit die paort altiëd aop,
Maar stel, det ze zoel zien geslaote, dan is d'r toch altiëd nog haop.
Want luuj, wie weej good van zin, die kômme d'r lichtig in ...

't Zal toch nog waal efkes deure, veur weej 't heej hebbe gehad.
't Môt vrueg of laat ens gebeure, want det is zoë zeker as wat.
Maar is ut einmaol zoë vaer, dan gaon weej met vuel plezeer.