Wie is ’t da? wie jeet ’t da?

Tekst: 
Lei de Bruyn, Hans van Wiggen en Victor Huits
Muziek: 
Lei de Bruyn, Hans van Wiggen en Victor Huits
Artiest: 
Mistery
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2007

Refrein:
Wie is ’t da? Wie jeet ’t da?
Iech han diech al zoeë lang jemist.
Wie is ’t da? Wie jeet ’t da?
Doe kieks noch ummer eëve frisj.
Wie is ’t da? Wie jeet ’t da?
Leëve jong, wat bin iech vroeë.
Wie is ’t da? Wie jeet ’t da?
Junt ’t tsezame noch ins lekker uvverdoeë!
(Joa, wie is ’t da?)

Sjat witste noch wie fain ’t woar,
die naate an de tieëk?
Doe joofs miech doeëzend mülsjere,
iech wool noch ummer mieë.
Joa, vurriegs joar sjwevete vier,
óp wólke va jeluk.
Mar noa d’r Esjermitwoch,
zoog iech diech nit mieë tseruk.

Iech han miech zoeë duks aafjevroagd,
woa zou ‘t noen doch zieë?
Den wenste ins jepreufd has,
joa, da wilste ummer mieë.
’t vurriegs joar doe zooge vier,
d’r himmel hei óp joa.
Óp ins woots doeë jevloage
en doe hauwts miech losse sjtoa!

Noen is alles werm OK,
den vier zunt werm bijenee!