Www.sjlajer.kr

Plaats: 
Kerkrade

Wilt uur inne marsj? Nè!
Wilt uur inne waltser? Abazzes
Inne foxtrot dan? Bis doe verrukd?
Inne tango flaich of chachacha? Ram beklopd!

De vasteloavend is werm doa! Aojee, aojoa
Wat zalle vier doeë danse joa? Aojee, aojoa
Jinne polonaise of rock en roll
Jinne disco of auwe soul!

Vier wille house oane paus
Vier wille hiphop oane sjtop
D'r Joep zie SMS deë zaat
Mit vasteloavend danst d'r janse Maat
Vier wille house oane paus
Vier wille hiphop oane sjtop
Vier wille foenkele in de discotheek
En dat sjoenkele is mar zeek

Wilt uur techno? Joa
Of missjien triphop? Òch jód!
Wilt uur van boem boem boem? Wat daats doe dan?
Wilt uur noa heem? Auwe leem! Noa house!

D'r vasteloavend óp internet! Aojee, aojee
Dat www.Punt, dat is miech jet! Aojee, aojoa
Jinne tirolerrok oes 't Bömerlank
Van kompjoetere hant vier versjtank!

Vier wille house oane paus, vier wille hiphop oane sjtop

En dan zag mar nè, wat is dat vuur jet?
De sjlajerparade óp 't internet!
Inne webscan hei en website doa!
Alles is diejietaal i Kirchroa

Vier wille house oane paus, vier wille hiphop oane sjtop ( e paar moal)

Dieng hel sjief is noa de knoppe
D'r kompjoeter jeet dermit sjtoppe
Backup backup Euäö!!!