Zhanètteke

Tekst: 
Cor Driessen
Muziek: 
H. Lückers
Artiest: 
Klumpkes Blumkes
Album: 
Klumpkes Blumkes - 'Hoat dig Vas'
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 

Zhannèt, og Zhannèt, wat pasde vieër tog good bejee, vieër twieë.
Zhannèt, og Zhannèt, vuër mig gieët ut ging anger meëdjes mieë !
Zhannèt, og Zhannèt, ig goan vuër dig durg ge vuur.
Ig kom dizzenoavend, mè reëgent ut, kink, da kòm ig un anger kieër.