Zouwe vier 't doeë?

Tekst: 
Arno Ypelaar
Muziek: 
Arno Ypelaar & Wiel Hamers
Artiest: 
D’r Letste Sjrai
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2008

Refrein:
zouwe vier ’t doeë ?
of zouwe vier ’t losse doeë
zouwe vier ’t doeë ?
of maache vier ós zelver vroeë
zouwe vier ’t doeë ?
doe wits wat doa va kunt
’t is ’t allersjunste
wen vier ’t tsezame dunt
’t is ’t allersjunste
wen vier ’t tsezame dunt

’t Mien zeët aan d’r Joep,
“Joep, zouwe vier ’t doeë ?”
d’r Joep zeët aan ’t Mien
“Mien, zouwe vier ’t losse doeë ?”
noe dunt ze ’t tsezame
jenauw wie alle lü
en wen ze nit jesjtórve zunt
dan dunt ze ’t nog hü

d’r Piet zeët aan d’r Sjeng
“Sjeng, zouwe vier ’t doeë ?”
d’r Sjeng zeët aan d’r Piet
“Piet, zouwe vier ’t losse doeë ?”
doe koame e paar vrauwlü
wat woare die tswai vroeë
en wen ze nit jesjtórve zunt
da dunt ze ‘t nog noe

intermezzo presto fortissimo climax crescendo
joa, joa, joa, joa, joa, joa, joa, joaaaa!